top of page

Syyskokouskuulumisia

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 26.11.2020 klo 18–19 Teams-kokouksena, osallistujia oli 13.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Jäsenmaksuksi päätettiin 26,50 euroa, mikä on sama kuin aiemmin. Puheenjohtaja vuodelle 2021 valittiin Harri Hänninen. Erovuoroiset valittiin hallitukseen uudelleen, lukuun ottamatta Pekka Hämäläistä, joka jäi pois. Uusina hallitukseen valittiin Hanna Järvenpää Sompiosta ja Anssi Ennevaaraa Niinikankaalta.
Toiminnantarkastajina jatkavat Pertti Lehtinen ja varalla Kielo Virpasuo.

Syyskokouskuulumisia
bottom of page